logo strony Olimpia Elbląg

REGULAMIN TYPERA

 1. Podstawowe zasady

  1. Organizatorem zabawy TYPER (dalej: Typer) jest redakcja e-Olimpia.com (dalej: Redakcja)
  2. Gra toczy się na odpowiedniej podstronie witryny e-Olimpia.com serwisu kibiców Olimpii Elbląg
  3. Organizator odpowiedzialny jest wyłącznie za przeprowadzenie rozgrywki, wyłonienie zwycięzców oraz powiadomianie o wynikach cząstkowych jak i końcowych
  4. W Typerze nie przewidziane są nagrody rzeczowe
 2. Udział w zabawie

  1. Udział w Typerze jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy pomyślnie przejdą proces rejestracji
  2. Zadaniem graczy jest prawidłowe wytypowanie jak największej liczby rzeczywistych meczów piłkarskich sezonu 2015/2016 III ligi podlasko-warmińsko-mazurskiej
  3. Punkty dodawane są każdorazowo po zakończeniu kolejki
  4. Zwycięstwo w grze (tzw. "Puchar Typera") przyznawane jest użytkownikowi, który do ostatniej kolejki zgromadzi najwięcej punktów na swoim koncie
  5. Osoby zaangażowane w testowanie aplikacji zostały nagrodzone 5 (słownie: pięcioma) punktami za każdy przeprowadzony test (maksymalna możliwa liczba zdobytych punktów: 20, słownie: dwadzieścia).
 3. Rejestracja

  1. W Typerze udział może wziąć każdy, niezależnie od wieku
  2. Podczas rejestracji, oprócz loginu i adresu e-mail konieczne jest podanie imienia oraz nazwiska gracza
  3. Zarejestrowany użytkownik (dalej: Gracz) posiada specjalne konto Typera umożliwiające grę
  4. Imię oraz nazwisko Gracza służy jedynie do weryfikacji danych oraz jest do wiadomości jedynie Redakcji
  5. Redakcja zobowiązuje się nie przekazać danych osobowych Gracza zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  6. Jedna osoba może zarejestrować tylko jedno konto gracza
  7. W loginie Gracza nie może być ukrytych reklam, zakazanych treści czy nazw firm
  8. W przypadku naruszenia punktu 7. Gracz zostanie poinformowany wiadomością e-mail od Redakcji o naruszeniu regulaminu i poproszony o wyjaśnienia
   1. W przypadku braku reakcji Gracza konto może zostać usunięte
  9. Redakcja może wykluczyć Gracza z zabawy w dowolnym momencie bez podania przyczyny
  10. W przypadku usunięcia konta Gracza, jego punkty zostają zachowane i ma on okazję nadal wygrać Puchar Typera
 4. Zasady punktacji

  1. Gracz otrzymuje punkt za wytypowanie prawidłowego rezultatu meczu (tj. zwycięzcy lub remisu)
   1. Jeśli Gracz wytypuje wynik 5:3, a mecz zakończy się wynikiem 1:0 - Gracz otrzymuje punkt za wytypowanie zwycięzcy.
   2. Jeśli Gracz wytypuje wynik 3:5, a mecz zakończy się wynikiem 1:0 - Gracz nie otrzymuje punktu
   3. Jeśli Gracz wytypuje wynik 3:3, a mecz zakończy się wynikiem 1:1 - Gracz otrzymuje punkt za wytypowanie remisu
  2. Gracz otrzymuje punkt za wytypowanie bramek gospodarzy
   1. Jeśli Gracz wytypuje wynik 1:3, a mecz zakończy się wynikiem 1:0 - Gracz otrzymuje punkt za wytypowanie bramek gospodarzy
   2. Jeśli Gracz wytypuje wynik 5:3, a mecz zakończy się wynikiem 5:0 - Gracz otrzymuje punkt za wytypowanie bramek gospodarzy
   3. Jeśli Gracz wytypuje wynik 5:3, a mecz zakończy się wynikiem 1:0 - Gracz nie otrzymuje punktu z tytułu bramek gospodarzy
  3. Gracz otrzymuje punkt za wytypowanie bramek gości
   1. Jeśli Gracz wytypuje wynik 5:3, a mecz zakończy się wynikiem 1:3 - Gracz otrzymuje punkt za wytypowanie bramek gości
   2. Jeśli Gracz wytypuje wynik 5:0, a mecz zakończy się wynikiem 0:0 - Gracz otrzymuje punkt za wytypowanie bramek gości
   3. Jeśli Gracz wytypuje wynik 5:3, a mecz zakończy się wynikiem 1:1 - Gracz nie otrzymuje punktu z tytułu bramek gości
  4. W przypadku poprawnego wytypowania dokładnego wyniku meczu, Gracz otrzymuje 5 punktów (słownie: pięć)
   1. Punkt za rezultat spotkania
   2. Punkt za bramki gospodarzy
   3. Punkt za bramki gości
   4. 2 (słownie: dwa) punkty premii
 5. ​Postanowienia końcowe
  1. W przypadku odwołania/przeniesienia meczów decyzję o przyznaniu punktów podejmuje Redakcja
  2. Uczestnicy zabawy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Redakcję w celach prowadzenia Typera
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację
  4. Gracz rejestrując się w Typerze akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania
  5. Redakcja w celu prowadzenia Typera wykorzystuje pliki cookies do identyfikacji Graczy
  6. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub zaprzestaniu organizowania Typera bez podania konkretnego powodu z uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Graczy
  7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia b.r.